Trang web gợi ý đặt tên thương hiệu

Posted: Tháng Mười Một 23, 2022 by admin

Đặt tên thương hiệu hoàn hảo là một trong những bước quan trọng nhất để bắt đầu khởi động doanh nghiệp mới. Dù khó nhưng có nhiều công cụ đặt tên thương hiệu có thể giúp bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi đã đề cập đến 10 trang đặt tên thương hiệu hay nhất cho bạn lựa chọn. Chúng ta sẽ tóm tắt lại bằng cách xem tổng quan lần nữa.

  • Đặt tên thương hiệu bằng Zyro – trang đặt tên thương hiệu hỗ trợ bởi AI cung cấp trình tạo logo và trang web miễn phí
  • Đặt tên thương hiệu bằng Shopify – công cụ hoàn hảo để nhận đề xuất tên cho cửa hàng online
  • BusinessNameGenerator.com – có các tùy chọn bộ lọc mạnh mẽ và bán logo cao cấp trên trang web của nó
  • Oberlo Name Generator – công cụ đơn giản cho phép bạn chọn thương hiệu và mua tên miền tương ứng
  • Namelix Business Name Generator – bạn có thể chọn kiểu tên và nhận tên doanh nghiệp cùng với logo miễn phí
  • Novanym – đảm bảo tên thương hiệu có sẵn .com nhưng bạn phải trả tiền cho logo
  • SquadHelp – có bộ lọc hoàn chỉnh nhưng chỉ hiển thị tên thương hiệu cao cấp.
  • Dot-O-Meter  – kết hợp tên thuơng hiệu dựa trên từ đầu tiên và từ thứ hai bạn nhập
  • Company Name Generator – đặt tên thương hiệu tối giản mà không cần từ khóa
  • NameMesh Company Name Generator – đề xuất tên thương hiệu cũng như tên miền và chia chúng thành 8 nhóm dựa trên mục đích của chúng.

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *