Posted: Tháng Sáu 11, 2024

Tôi có một người bạn gái rất thân, dường như chúng tôi chia sẻ cho nhau mọi chuyện và yêu thương nhau như thể chị em trong nhà. Dạo gần…