Tiếng nói bên trong – Kẻ ngáng đường hay là một người bạn

Posted: Tháng Tám 14, 2023

Nếu đặt tên mình sẽ gọi tiếng nói bên trong hay tiếng nói nội tâm đó với cái tên Bọ Cạp một giọng điệp không nói lên thành lời, nhưng…