Một trang viết bình thường…

Posted: Tháng Tư 6, 2023 by admin

Tôi gọi nó là một trang viết bình thường vì tôi muốn đúng như những gì tôi gửi gắm, một cuộc sống bình yên sau những vấp ngã của con người luôn hướng tới sự bình thường. Tôi thích thứ 2, ngày bắt đầu của một tuần mới với thật nhiều sự hứng khởi cho công việc và những dự định, cũng có thể là ngày tôi đi chơi, cũng có thể là ngày mới ở quê lên.

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *