Một trang viết bình thường…

Posted: Tháng Tư 6, 2023

Tôi gọi nó là một trang viết bình thường vì tôi muốn đúng như những gì tôi gửi gắm, một cuộc sống bình yên sau những vấp ngã của con…