Giai đoạn trải qua nỗi đau…

Posted: Tháng Mười 25, 2022

Khi chọn viết đề tài này tôi nghĩ đến mình cách đây vài năm, khi ấy tôi trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống.Người ta thường nói…