Làm gì khi ghét người khác?

Posted: Tháng Mười 21, 2022

Mình nhận được câu hỏi này từ một khách hàng mà mình đang đồng hành cùng trong mục tiêu xây dựng lộ trình học thêm một mảng nghề nghiệp mới…