Ngày 4

Posted: Tháng Năm 13, 2022

Nỗi đau khi sợ viết! Nỗi đau chân thật từ một người viết sst luôn chỉ có 1 dòng như mình. Mình là người nhiều cảm xúc, nhưng khi viết…