Ngày 4

Posted: Tháng Năm 13, 2022 by admin

Nỗi đau khi sợ viết!

Nỗi đau chân thật từ một người viết sst luôn chỉ có 1 dòng như mình. Mình là người nhiều cảm xúc, nhưng khi viết ra mình đã không thể diễn đạt được, mình sợ người khác thấy nhảm nhí, sợ không ai like bài viết của mình thì thật là quê mùa. Cũng k ai thèm bình luận nữa thì buồn hẳn. Vì mình cũng không đi cm bài viết của ai bao giờ, trừ khi thật thân thiết. Dần dần mình chỉ viết 1 dòng, 1 dòng ngắn gọn đủ ý nhưng mình thấy dù ngắn gọn mọi người vẫn hiểu thâm ý của mình. Lâu dần mình có cái thương hiệu viết ngắn hiểu nhiều, dần dần mình thành ra lười viết.

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *