Posted: Tháng Tư 28, 2024

Hà Nội gần đây vào mùa nắng nóng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Một cô gái được tìm thấy sau 2 năm mất tích, nằm một mình trong căn…