K

Posted: Tháng Sáu 29, 2022 by admin

Tôi có một người bạn, đã hơn 1 năm từ khi chúng tôi biết nhau ở cùng 1 cộng đồng. Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ấy là sự thông minh, cố gắng và chịu chơi, phảng phất một phong cách trong tâm lý tôi gọi là tự buồn. Tất nhiên thì ban đầu tôi không màng quan tâm cậu ta lắm, bởi lẽ với tôi cậu ta chỉ tô thêm một màu đen trong cộng đồng chúng tôi lúc bấy giờ. Tôi chứng kiến cậu ta từng bước nổi bật và cậu ta đâu đó gián tiếp biết về tôi qua những người bạn khác của 2 chúng tôi. Tôi lúc ấy trong mắt cậu ta, nghe kể lại là khác biết, lôi cuốn, ấn tượng…

Rồi chúng tôi quen nhau qua 1 lần tôi cố ý sắp xếp gặp mặt, nghe hơi đểu nhưng tôi biết tâm lý cậu ta sẽ xử lý ntn. Tôi lúc ấy vẫn thật lôi cuốn, thông minh, sắc sảo. Cậu ta giữ với tôi 1 khoảng cách nhất định, tất nhiên tôi nhận ta nhưng k quan tâm lắm.

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *