K

Posted: Tháng Sáu 29, 2022

Tôi có một người bạn, đã hơn 1 năm từ khi chúng tôi biết nhau ở cùng 1 cộng đồng. Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ấy là…