Bài tập 2

Posted: Tháng Sáu 18, 2022

Bạn chọn ra cho mình một sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn mua gần đây nhất (bạn nhớ nhất), bây giờ hãy viết ra: Gần đây nhất mình đã…