Ngày 5…

Posted: Tháng Tư 17, 2022

Đề bài: Bước 1: Hãy xác định một số suy nghĩ khiến bạn không đạt được mục tiêu. Ví dụ, lý do tôi không viết là gì? Tôi không thể…